Terrorister kopplade till Parisdåden kan finnas i Sverige

Aftonbladets reporter kommenterar nyheten direkt från Bryssel