Varning för att uppdatera din telefon

Teknikexperten Einar Tysén om problemet med den nya uppdateringen i telefonen