Hårda angreppet mot presidentkandidatens fru

”Handlar om moralisk pajkastning”