Experimentet som kan läsa dina tankar

Kan tankeläsaren Lasse Burholt läsa av dig?