”Debatten om invandringen är bra”

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson välkomnar det förändrade klimatet i migrationsfrågan