”Speciella ordet som gör rasismen värre”

”Speciella ordet som gör rasismen värre”