”Speciella ordet som gör rasismen värre”

Reagerar starkt på uttrycket som florerar i Sverige – ”Väldigt fördomsfullt”