Experten: "Jag är ganska säker på att det är PKK"

Toni Alaranta är turkietexpert på utrikespolitiska institutet i Finland