"Mystisk aktivitet" tyder på ubåtar

Danska försvaret har bedömt observationerna som högst trovärdiga