Kastas mot marken när rulltrappan havererar

Obehagliga scener när rulltrappan går sönder