Handels avtal klart

Avtalet berör cirka 200 000 anställda inom handeln.