Qristina: "Kommer du ihåg att du tog strypgrepp på mig?"

Qristina och Meral om den spända relationen med varandra