Bilens kusliga svar på vad paret säger

Kan bilen verkligen förstå var kärleksparet säger till varandra?