Här gör politikern det ”oförlåtliga”

Kan Trumps utmanare fällas av detta?