Islands statsminister vill upplösa parlamentet

Presidenten säger nej - möten ska hållas med oppositionsledare