HAVENS MONSTER: Filmar botten - då visar sig den sällsynta fisken

Experten: Filmen är unik