HOTET MOT JORDEN: Flytande järn under marken kan slå ut Europas städer

Solens utbrott kan leda till elektrisk kortslutning på jorden