Här räddas de från Castros hus

- bilder från när polisen bryter sig in