Bernie Sanders till Vatikanen

Demokraternas presidentaspirant Bernie Sanders besöker Vatikanen