”Det kommer att hålla drogerna borta”

Trump-anhängare motiverar varför muren ska byggas