Dubbelagenten Kim Philby föreläser för Stasiagenter

Nya bilder från Stasiarkivet