Varnar för fara – vid klassiska kosläppet

10 000 hade samlats för att se korna springa ut. Folkhälsomyndigheten går nu ut med en uppmaning.