Avgör – med läckra soloraiden

Otursgubbe igår – klassmål idag