Göran Persson(S) ifrågasätter bidrag till invandrare

Persson: Debattera bidrag till flyktingar