HOTET MOT JORDEN: Partiklarna i rymden är små

Men kan orsaka stora skador