Vinna eller försvinna för Bernie Sanders i New York

Nivette Dawod på plats i New York inför primärvalet