HAVENS MONSTER: Jättehajen rör sig i svenska badvatten

"Den har ett enormt gap"