Sydsudan juni 2012

Över 100 000 människor på flykt