Rättslig strid om falafel slutade i 600 kronor mer i böter

Åklagaren om varför domen var viktigt ur juridisk synpunkt