OMG News

Obamas märkliga Eurovision-blink, jakten efter nya "PH"-stjärnor och "rumpscanning" i TV