Ska sjunga – då blir det riktigt pinsamt

Gamle rockikonens hyllingssång får rakt motsatt effekt