Djuret kommer flygande mot bilen

Bilen blir bucklig - och föraren rasande