Experten: "Reglerna är i det närmaste omöjliga att tolka"

Investor har fastnat i en skatterazzia. Ett av bolagen har blivit upptaxerat med över en miljard kronor och nu kräver ägarna en förklaring, avslöjar SVT Nyheter. Anders Hultqvist, professor i finansrätt är kritisk till ändringarna som gjorts i lagstiftningen om ränteavdrag.