Här tackar de alla – med en stor fest

Lisa Tellbe håller ett starkt tal till textilarbetarna som hon mött under resans gång. Hon ger dem även ett viktigt löfte.