Rekordvärme i Sverige

Värmerekord över hela landet