Så skalar du vitlök och slipper allt pill

Smarta genvägen gör det jobbiga superlätt