Sweatshop: Striden

Anniken, Frida, Lisa och Sarah gör ett sista försök att besöka en textilfabrik i Kambodja. Den här gången lyckas det med det som från början såg ut att vara helt omöjligt.