Sweatshop: Löftet

Resan i Kambodja närmar sig sitt slut och bloggtjejerna anordnar en stor fest för textilarbetarna som de har träffat. Lisa avslutar festen med ett känslosamt tal där hon ger flera löften till textilarbetarna.