USA! USA! USA!

Nivette Dawod och Henrik Torehammar analyserar attackerna mellan Trump och Clinton, vem kan bli Veep och kampanjen som kan vinna valet.