Petra: "Människor ska komma tillsammans mycket oftare"

Petra och Måns om missarna, Ryska översättningarna och sexskämten