Brandingenjör Mats Körner om gasläckan

Gasläcka vid sjukhus i Stockholm