SPÖK-EXTRA: Den svenska spökfilmen som förbluffar experten

Parapsykologen Jan Fjellander om läsarnas egna filmer