Hör Lövin och Fridolin om utnämningen till språkrör

Här är MPs nya språkrör