Decemberbarn riskerar förtidspension

Det finns en klar överrisk att barn som är födda i slutet på året behöver stöd från socialförsäkringen senare i livet.