Svenskens absurda otur på värmningen

Skyndar sig av isen i smärta innan matchen ens startat