Så utvecklas blufföretagen

Så förnyar sig blufföretagen - Anders Olofsson, brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericenter och Ludvig Isacsson, Förenade bolag om bluffbranschen utveckling