Fd. anställd: Trump är utseendefixerad

Donald Trumps Fd. medarbetare: Han anställde modeller som sekreterare