USA! USA! USA!

Nivette Dawod och Henrik Torehammar om hur Donald Trump skakas – av sitt eget förflutna