Rätten i nattlig syn – för att återskapa när bröderna sköts

Återskapade skräcknatten när bröderna sköts