Succévideon som jämför te med samtycke

Virala videon om samtycke översatt till svenska - Svante Tidholm, Projektledare, Fatta Man om kampanjen som arbetar för ökat samtycke i sexuella relationer