Går på skolbalen med katten - då händer det här

Tog med sig katten till balen - det här händer när reddit får tag i bilderna